top of page

STRATEGIE
PODATKOWE

Jakich przedsiębiorców dotyczy obowiązek ustalenia strategii podatkowej?

Obowiązki dotyczą podmiotów, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR, a także podatkowych grup kapitałowych.

Dlaczego to ważne?  

Przepisy wynikające z ustawy przewidują szeroki katalog elementów i danych, jakie powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej, np.: opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, czy też informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych. Warto nadmienić, że przepisy tylko częściowo przewidują konkrety, co do dokumentów, które należy ujawniać, m.in. zgłoszone schematy podatkowe (MDR).

Jeśli masz wątpliowści lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami ...

bottom of page