top of page

40 złotych
za jedną osobę

 • rozliczenie ZUS i US

 • zdalny dostęp do teczki pracownika

 • zdalny dostęp do dokumentów rozliczeniowych

 • zautomatyzowane informowanie o opłatach do ZUS

umowy zlecenia

50 złotych
za jedną osobę

 • rozliczenie ZUS i US

 • zdalny dostęp do teczki pracownika

 • zdalny dostęp do dokumentów rozliczeniowych

 • zautomatyzowane informowanie o opłatach do ZUS

umowy o pracę

60 złotych
 za jedną osobę

 • rozliczenie ZUS i US

 • zdalny dostęp do teczki pracownika

 • zdalny dostęp do dokumentów rozliczeniowych

 • zautomatyzowane informowanie o opłatach do ZUS

cudzoziemcy

100 złotych
 za jedną osobę

 • rozliczenie ZUS i US

 • zdalny dostęp do teczki pracownika

 • zdalny dostęp do dokumentów rozliczeniowych

 • zautomatyzowane informowanie o opłatach do ZUS

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

rozliczenia delegacji zagranicznych - wycena indywidualna

bottom of page